external-header-footer - ESNS Exchange
Luwten
Luwten

Luwten Netherlands

ENG

Luwten’s recent Door EP marks a step towards a new creative chapter. The Dutch producer, songwriter and musician Tessa Douwstra considers these songs a study of a perfectionist who acknowledges that everything’s in constant flux. By splicing artificial sounds with organic instrumentation, samples and field recordings, Door explores one of life's bigger emotional beats: how to reconcile a yearning for both solitude and companionship, a quandary the world of today is suddenly coping with massively. Within that tricky balance, Douwstra finds solace in small, bemused observations she can hang on to like cherished mementos.

NL

Luwtens recente Door EP markeert een stap naar een nieuw creatief hoofdstuk. Producer, songwriter en muzikant Tessa Douwstra beschouwt deze songs als studie van een perfectionist die erkent dat alles constant vloeibaar is. Door kunstmatige sounds te verbinden met organische instrumentatie, samples en veldopnames, verkent Door een van de grotere emotionele hartslagen des levens: hoe verzoen je het verlangen naar zowel eenzaamheid als gezelschap, een dilemma waarmee de wereld vandaag opeens massaal worstelt. Binnen die lastige balans vindt Douwstra troost in kleine, verwonderde observaties waar ze zich als dierbare aandenkens aan vastklampt.

ROCK indie

Watch

Festivals (1)

Noorderslag

Promotors

More about...

  • chordify